Miareczkowanie Karla Fischera – metoda miareczkowaniachemii analitycznej do oznaczania niewielkich ilości wody w próbce. W metodzie tej stosuje się miareczkowanie kulometryczne lub wolumetryczne. Metodę opracował w 1935 roku niemiecki chemik Karl Fischer (1901–1958).

W załącznikach prezentujemy wytyczne do wykonania walidacji metody Analitycznej, oznaczania wody w substancji metodą Karla Fischera: 

International Research Jurnal of Pharmacy (ISSN 2230-8407)

załącznik 1: Karl Fischer

Application Bulletin 255/3 e

Validation of Metrohm KF Titrators according to GLP/ISO 9001

załącznik 2: Metrohm

220px-KF_Titrator

Miareczkowanie kulometryczne

W głównej komorze naczynia miareczkowego znajduje się roztwór anodowy z analitem. Roztwór anodowy zawiera alkohol (ROH), zasadę (B), SO2I2. Typowym alkoholem, który można użyć, jest metanol lub eter etylowy glikolu dietylenowego (EtO(CH2)2O(CH2)2OH), często używaną zasadą jest natomiast imidazol.

W naczyniu miareczkowym znajduje się również mniejsza komora z katodą zanurzoną w roztworze anodowym z głównej komory. Obie komory są oddzielone od siebie jonoprzepuszczalną membraną.

Po przyłożeniu do platynowej anody odpowiedniego napięcia w obwodzie zaczyna płynąć prąd. Przepływ prądu powoduje generowanie jodu I2 Przedstawiona poniżej reakcja jest reakcją utlenienia SO2 przez I2. Jeden mol I2 przypada na jeden mol H2O. Mówiąc inaczej, 2 mole elektronów przypada na jeden mol wody.

B·I2 + B·SO2 + B + H2O → 2BH+I + BSO3

BSO3 + ROH → BH+ROSO3

Metodą powszechnie używaną do detekcji punktu końcowego jest metoda bipotencjometryczna. Druga para elektrod platynowych jest zanurzona w roztworze anodowym. W obwodzie detekcyjnym w trakcie miareczkowania pomiędzy elektrodami detekcyjnymi utrzymywany jest stały prąd. Przed punktem równoważnikowym roztwór zawiera I i bardzo małą ilość I2. W punkcie równoważnikowym pojawia się nadmiar I2 co powoduje nagły spadek napięcia. Ilość prądu potrzebną do wygenerowania I2 w celu osiągnięcia punktu końcowego można użyć do obliczenia zawartości wody w próbce.

Miareczkowanie wolumetryczne

W miareczkowaniu wolumetrycznym wykorzystywane są te same zasady jak w miareczkowaniu kulometrycznym, z tą jednak różnicą, że wymieniony powyżej roztwór anodowy staje się titrantem. Titrant zawiera alkohol (ROH), zasadę (B), SO2 i znane stężenie I2.

Jeden mol I2 jest zużywany na zmiareczkowanie jednego mola H2O. Reakcja chemiczna przebiegająca w trakcie miareczkowania jest dokładnie taka sama jak przedstawiona powyżej. Detekcja punktu końcowego odbywa się również za pomocą metody bipotencjometrycznej.

Zalety analizy

Popularność miareczkowania Karla Fischera wynika w znacznej mierze z jego przewagi nad innymi metodami oznaczania wilgoci. Do zalet tej metody należą:

 • Wysoka dokładność i precyzja
 • Selektywność w stosunku do wody
 • Wymagane niewielkie ilości próbki
 • Łatwe przygotowanie próbki
 • Krótki czas trwania analizy
 • Praktycznie nieograniczony zakres pomiarowy (od 1ppm do 100%)
 • Przydatność do badania:
  • Próbek stałych
  • Próbek ciekłych
  • Gazów
 • Brak wpływu ze strony innych substancji lotnych
 • Możliwość automatyzacji

W przeciwieństwie do tej metody, w metodzie oznaczania straty przy suszeniu na wynik oznaczenia wpływa również strata innych substancji lotnych.

źródło: kliknij

Komentarze

Zostaw komentarz

Zaloguj się, by móc komentować.