Słownik

GMP

Dobra Praktyka Wytwarzania (ang. Good Manufacturing Practice) jest zbiorem zasad i wymagań regulujących wytwarzanie i kontrolę wytwarzanych produktów leczniczych (tj. leków).

« Wstecz