Słownik

EMA

EMA (European Medicines Agency) - Europejska Agencja Leków, agencja Unii Europejskiej z siedzibą w Londynie. Poprzednio występowała pod nazwą EMEA. Została utworzona w 1993 r. na podstawie Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2309/93. Agencja zapewnia koordynację oceny i nadzoru produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych na całym terytorium Unii Europejskiej.

« Wstecz