Słownik

ICH

Organizacja ICH (International Conference on Harmonization) jest wspólną inicjatywą organizacji rządowych oraz przemysłu z krajów Unii Europejskiej, Japonii oraz USA i ma na celu wypracowanie wspólnego stanowiska (harmonizację) odnośnie najnowszych wymagań technicznych dla osiągnięcia bezpieczeństwa, jakości i skuteczności produktów leczniczych. Cel ten powinien być osiągnięty w możliwie efektywny sposób, bez zbędnego powielania badań klinicznych i z racjonalnym minimalizowaniem ilości badań na zwierzętach.

« Wstecz