Słownik

analiza ryzyka

metoda oceny i opisu parametrów krytycznych dla funkcjonowania wyposażenia lub procesu

« Wstecz