Główny Inspektor Sanitarny informuje o utrzymującej się epidemii gorączki krwotocznej Ebola w Gwinei oraz państwach sąsiadujących.
Do dnia 30 marca 2014 r.  w Gwinei potwierdzono wystąpienie 127 przypadków gorączki krwotocznej Ebola, w tym 83 śmiertelnych (współczynnik śmiertelności wynosi 65%). Zachorowania wystąpiły w regionach: Conakry, Guekedou, Macenta, Kissidougou, Dabola oraz Djingaraye. Zgłoszono również przypadki gorączki Ebola w Liberii, na terenie graniczącym z Gwineą oraz w Sierra Leone. Sytuacja epidemiologiczna w 3 krajach jest bardzo dynamiczna i liczba chorych jak i przypadków podejrzanych ulega częstym zmianom.
Epidemie i przypadki gorączki krwotocznej Ebola występowały dotychczas głównie w Afryce. Istnieje jednak ryzyko zawleczenia tej choroby również na inne tereny, w tym także do Europy np. wraz z powracającymi osobami zakażonymi w okresie inkubacji choroby.
WHO oraz ECDC na bieżąco wydają rekomendacje i oceny ryzyka dla krajów europejskich. W chwili obecnej WHO nie zaleca wprowadzania ograniczeń w ruchu turystycznym ani towarowym. W związku z zaistniałym zdarzeniem WHO nie zaleca również wprowadzania żadnych restrykcji w handlu lub podróżowaniu dotyczących Gwinei, Liberii i Sierra Leone.
Biorąc jednak powyższe pod uwagę, Główny Inspektor Sanitarny, zaleca osobom podróżującym w rejony występowania gorączki krwotocznej Ebola, zachowanie wszelkich możliwych środków ostrożności lub rozważenie możliwości przełożenia podróży na inny termin.
Zgodnie z zaleceniami WHO podróżujący powinni unikać wszelkich kontaktów z osobami zakażonymi (chorymi lub ciałami osób zmarłych) jak również z ciałami padłych zwierząt. Materiały dotyczące aktualnych zaleceń WHO i ECDC znajdują się na stronach internetowych tych organizacji pod następującymi linkami:
- http://www.afro.who.int/en/clusters-a-programmes/dpc/epidemic-a-pandemic-alert-and-response/outbreak-news.html
- http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/ebola_marburg_fevers/Pages/index.aspx

Aktualne informacje dla podróżujących, zawierające opis sytuacji epidemiologicznej oraz ewentualne zalecenia znajduje się, w zakładce Informacje dla podróżujących

źródło: kliknij

Główny Inspektor farmaceutyczny

Wycofuje z obrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy:

Foramed (Formoteroli fumaras dihydricus), proszek do inhalacji w kapsułkach twardych 12 mcg/dawkę inh.

numer serii: 610913 data ważności: 08.2015

podmiot odpowiedzialny: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne

LEK-AM Sp. zo.o

źródło: GIF

Pełna treść komunikatu: kliknij

Główny Inspektor farmaceutyczny

Wycofuje z obrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy:

Nebbud (Budesonidum) zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml, opakowanie 20 ampułek

numer serii: W37441 data ważności: 09.2015

podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska Sp.zo.o.

źródło: GIF

Pełna treść komunikatu: kliknij

Główny Inspektor farmaceutyczny

Wycofuje z obrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy:

Szczepionka przeciwgruźlicza BCG 10, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań śródskórnych

numer serii: 00513 data ważności: 03.2015

podmiot odpowiedzialny: BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.

źródło: GIF

Pełna treść komunikatu: kliknij

Główny Inspektor farmaceutyczny

Wycofuje z obrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy:

ASARIS (Fluticasoni propionas + Salmeterolum), proszek do inhalacji,

(500 µg + 50 µg)/ dawkę inhalacyjną

nr serii: 223030014, data ważności: 06.2015

nr serii: 223031014, data ważności: 06.2015

nr serii: 223032014, data ważności: 06.2015

nr serii: 223043014, data ważności: 07.2015

nr serii: 223044014, data ważności: 07.2015

nr serii: 223045014, data ważności: 07.2015

podmiot odpowiedzialny: Polpharmex S.A.

źródło: GIF

Pełna treść komunikatu: kliknij

Główny Inspektor farmaceutyczny

Wycofuje z obrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy:

GONAL-f, 900 j.m./1,5 ml (66 mcg/1,5 ml), roztwór do wstrzykiwań

numer serii: BA 016657 data ważności: 03.12.2014

podmiot odpowiedzialny: Merck Serono Europe Ltd.

źródło: GIF

Pełna treść komunikatu: kliknij

Późniejsze wpisy » - « Wcześniejsze wpisy