Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich użytkowników serwisu www.e-gmp.pl.

Serwis www.e-gmp.pl nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników, którzy podali te informacje w tym serwisie np. podczas rejestracji lub subskrypcji.

Zarejestrowany użytkownik w każdym momencie może mieć wgląd w swoje dane osobowe i ma możliwość ich zmieniania on-line.

Użytkownik subskrypcji w każdej chwili może usunąć swoje dane (adres e-mail) z bazy subskrybentów.

Użytkownik serwisu www.e-gmp.pl publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Opinie wyrażone za pośrednictwem serwisu www.e-gmp.pl przez społeczność w komentarzach lub w inny sposób nie mogą być sprzeczne z prawem, wzywać do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagować przemoc. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez uczestników treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety. Wpisy nie spełniające powyższych warunków będą usuwane w części lub całości.

Serwis www.e-gmp.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności. Ewentualne wprowadzane później zmiany w niniejszej Polityce nie wpłyną jednak na podstawową zasadę: serwis www.e-gmp.pl nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych swoich klientów/ użytkowników.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką prywatności, proszę nie rejestrować się w serwisie www.e-gmp.pl i nie korzystać z funkcji wymagających wprowadzania informacji do serwisu.

W przypadku pytań proszę pisać bezpośrednio na adres:

admin@e-gmp.pl