Szanowni Państwo!!!

Nasza Koleżanka Ania Majchrzycka Pracownik firmy farmaceutycznej Działu Analityki Badawczo-Rozwojowej stanęła przed najważniejszą walką w jej życiu. Przeciwnikiem jest nowotwór mózgu.

Prosimy!!! jako cały zespół E-GMP wszystkich o pomoc we wsparciu finansowym.

Do osób, które nie rozliczyły jeszcze podatku apeluję o przekazanie 1% na leczenie Ani.

Wpisz do PITu numer 0000358654 Alivia Fundacja Onkologiczna

W celu szczegółowym Anna Majchrzycka nr 110565

Również uruchomione zostało konto Alivi dla Ani. Poniżej link do strony, z której można dokonywać wpłat:

Skarbonka dla Ani

Z wyrazami szacunku dla osób których pomagają

Zespół E-GMP

Pomieszanie leków – Atram. Informacja dla pacjenta

W związku z pomieszaniem na linii produkcyjnej w Republice Czeskiej blistrów produktów leczniczych Neurolu (lek psychotropowy), które zostały umieszczone w opakowaniach Atramu (lek kardiologiczny) istnieje niebezpieczeństwo zażycia leku psychotropowego przez pacjentów kardiologicznych. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zwrot leku Atram z podanych niżej serii do apteki w której dokonali Państwo zakupu. Kwestia rekompensaty pozostaje w gestii producenta.

ATRAM 12,5 (Carvedilolum), 12,5 mg, tabletki, nr serii: 2561215, data ważności: 11.2017

ATRAM 12,5 (Carvedilolum), 12,5 mg, tabletki, nr serii: 2510216, data ważności: 01.2018

ATRAM 6,25 (Carvedilolum), 6,25 mg, tabletki, nr serii: 2010216, data ważności: 01.2018

podmiot odpowiedzialny: Zentiva k.s., Republika Czeska

przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego: Sanofi-Aventis sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

 

OBWIESZCZENIE

http://dziennikmz.mz.gov.pl/actdetails.html?year=2016&act=87

Źródło: URPL

Europejska Agencja Leków ( EMA ), została poinformowana o podejrzeniu kradzieży ​​fiolek z lekiem na raka Herceptin (trastuzumab). Uważa się, że fiolki zostały skradziony we Włoszech  (w tym także ze szpitali, następnie zostały przerobione i ponownie wprowadzono do obrotu pod fałszywymi nazwami w niektórych krajach. Władze państw członkowskich aktualnie badają doniesienie. Informacje będę aktualizowane na bieżąco. Włoskie organy ścigania zajmują się sprawą kradzieży i badają czy kradzież mogła dotyczyć także innych leków.

Obecnie nie ma doniesień od pacjentów w kontekście skradzionych/ zafałszowanych leków. Organy nadzorcze pracują , aby tego uniknąć. Pracownicy służby zdrowia w całej Unii Europejskiej ( UE ) zostali powiadomieni o całym zajściu a także przekazano informacje w jaki sposób można odróżniż fiolki zafałszowane od oryginanych:

1) numery partii i daty ważności na większości fiolek nie zgadzają się na opakowaniu zewnętrznym

2) obecność płynu w niektórych fiolkach.  Lek Herceptin to proszek (biały lub żółty) do sporządzania roztworu

3) gumowe korki , kapsle i pokrywki zaciskające mogą nosić dowody ingerencji

4) sfałszowane fiolek są oznaczone jako Włoska Herceptiyna  150 mg.

Tłumaczenie: zespół e-gmp.pl

Źródło: EMA

Pełna treść komunikatu: kliknij

 

Komitet CHMP dokonał przeglądu danych dla dożylnych produktów leczniczych zawierających żelazo, stosowanych w niedokrwistości wywołanej zbyt niskim poziomem żelaza. Zgodnie z konkluzją komitetu, korzyści płynące ze stosowania leku przewyższają ryzyko, pod warunkiem podjęcia wszelkich możliwych działań mających na celu minimalizację ryzyk reakcji nadwrażliwości.

Dożylne podanie produktów leczniczych z żelazem, stosowane jest, gdy droga doustna nie przynosi pożądanych efektów. Jednakże podanie drogą dożylną może wiązać się z zagrażającym życiu, ryzykiem wystąpienia reakcji nadwrażliwości.

Źródło: URPL

Pełna treść komunikatu: kliknij

2 lipca 2013 Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych poinformował o zaleceniach Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) dotyczących ograniczeń stosowania produktów leczniczych zawierających w składzie pochodne ergotaminy. W przypadku stosowania leku w zaburzeniach krążenia, problemów z pamięcią, czuciem, w zapobieganiu migrenowym bólom głowy, ryzyko stosowania przewyższa korzyści płynące z terapii. Przegląd danych o bezpieczeństwie stosowanie leku wykazał, iż zwiększa on ryzyko wystąpienia włóknienia (mogącego uszkadzać organy) a także zatrucia ergotaminą w trakcie terapii.

Źródło: URPL

Pełna treść komunikatu: kliknij