Bez tytułu stat

 

dane

Doskonalenie procesów produkcyjnych z wykorzystaniem analizy danych” (Warszawa, 13 października). Jest to już dziesiąta konferencja poświęcona przez nas zagadnieniom jakości, optymalizacji procesów, przewidywaniu awarii, itp. W tym roku swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się z Państwem m.in. przedstawiciele: Correct, Arcellormittal, Franke Foodservice Systems, Michelin, IKEA, Dendro i przedstawią efekty wdrożeń SPC i MSA oraz przykłady: analizy przyczyn powstawania wad produktu, analizy niezawodności, przewidywania awarii. Spotkanie odbędzie się za niespełna dwa tygodnie, na zgłaszanie pozostało już niewiele czasu.

Program seminarium:

 • Wdrożenie, funkcjonowanie i korzyści z SPC i MSA w firmie produkcyjnej
  Wojciech Krysicki IKEA, Łukasz Parusiński „CORRECT” – K.BŁASZCZYK i WSPÓLNICY Sp. K, Jakub Wawrzyniak „CORRECT” – K.BŁASZCZYK i WSPÓLNICY Sp. K
 • Analiza wad powierzchni
  Bartosz Niemczyk, Maciej Szelążek, Arcelormittal Poland S.A.
 • Analiza niezawodności dla rozwiązań konstrukcyjnych mających wpływ na bezpieczeństwo
  Andrzej Tusk, Franke Foodservice Systems Poland Sp. z o. o.
 • Zastosowanie narzędzi statystycznych do poprawy niezawodności i bezpieczeństwa maszyn poprzez predykcję awarii oraz poprawę pokrycia diagnostycznego maszyn
  Jan Marcin Piesik, Michelin Polska S.A.
 • Wizualne odkrywanie wiedzy w Statistica Interactive Visualisation & Dashboards
  Tomasz Demski StatSoft Polska
 • Analiza danych produkcyjnych w doskonaleniu procesu pakowania
  Marcin Sprawski Dendro Poland Ltd Sp. z o.o.

Zapraszamy. Formularz rejestracyjny oraz informacje organizacyjne znajdzie Pan na naszych stronach internetowych. Udział bez opłat. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

www.StatSoft.pl

Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków

tel. 12 428 43 00, kom. 601 41 41 51, faks 12 428 43 01,

info@DaneWiedzaSukces.pl

7 kwietnia 2009 odbędzie się szkolenie pt. Wdrażanie systemu jakości Good Laboratory Practices (Dobra Praktyka Laboratoryjna) w produkcji leków w firmach farmaceutycznych.

Czytaj dalej

W dniu 25 marca 2009 roku w Warszawie odbędzie się szkolenie organizowane przez Bio-Tech CONSULTING Sp. z. o. o.  – GMP w kontroli jakości na którym zostaną omówione m. in.:

Czytaj dalej

We wszystkich wymaganiach związanych z GMP ważne miejsce zajmują szkolenia dla pracowników związanych z szerokim obszarem produkcji farmaceutycznej. Szkolenia te powinny być dokumentowane aby można było wykazać, kiedy, w jakim zakresie i kto odbył dane szkolenia. Zwykle należy też udowodnić, że szkolenia były skuteczne.

Wbrew pozorom, program szkoleń w firmie farmaceutycznej spełniający te założenia nie jest łatwy do wdrożenia. Zwykle wymagania prawne nie określają w jaki sposób dany program szkoleń powinien wyglądać a zapisy, że powinien być skuteczny, odpowiedni co do zakresu i czestotliwości, udokumentowany itp. niewiele w praktyce mówią.

We wdrożeniu skutecznego programu szkoleń GMP stara się pomóc między innymi WHO.

Czytaj dalej