USŁUGI

BADANIA KLINICZNE

PHARMACOVIGILANCE

PRZYGOTOWANIE DO AKREDYTACJI CMJ

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI

1) Audyt GCP – Dobrej Praktyki Klinicznej
2) Audyt GLP – Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP).

DOKUMENTACJA R&D

*Aby dowiedzieć się więcej o usługach kliknij na link lub skontaktuj się z nami pod numerem telefonu:

663-452-567

oraz

e-mail biuro@gppharma.pl